CRKBO Instelling klein

 

Solutions Centre is CRKBO geaccrediteerd als opleidingsinstituut

 

www.crkbo.nl

 
Accreditaties
 

Basistraining Oplossingsgerichte Gespreksvoering  -  Basistraining Oplossingsgericht Werken in het Onderwijs

 

 
Beroepsgroep               
 
Beroepsver.
 
Website
Data toekenning
 
Accr. nr.
Toegekend aantal punten Eerder toekenning       
Jeugdzorg psycholoog
Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
NIP K&J www.psynip.nl
      t/m
16-01-2017
ID 181890 PE-punten: Herregistratie 30, Behandeling 24, Diagnostiek 6, Extra literatuurstudie 26
22-11-2005 t/m 22-11-2010 (ID: DK/2005.025)
04-03-2011 t/m 04-03-2014 (ID 92482)
Jeugdzorg pedagoog
Orthopedagoog generalist
Orthopedagoog supervisor
NVO www.nvo.nl
      t/m
16-01-2017
ID 181890 PE-punten: Herregistratie 30, Behandeling 24, Diagnostiek 6, Extra literatuurstudie 26
22-11-2005 t/m 22-11-2010 (ID: DK/2005.025)
04-03-2011 t/m 04-03-2014 (ID 92482)
Agogen
Jeugdzorgwerkers Maatschappelijk werkers
BAMW www.bamw.nl
      t/m
16-01-2017
ID 181890 Vrije Ruimte 6,25 PE-punten (voorheen 5,6 PE-punten) eerder toegekend op 04-03-2011 t/m 04-03-2014 (ID 92482)
Eerstelijnspsychologen NIP
 
NIP www.psynip.nl
      t/m
16-01-2017
ID 181890

PE-punten: Behandeling 30, Diagnostiek 7.5, Overig 7,5

 
Arbeidsdeskundigen
 
Hobéon SKO www.skocert.nl aangevraagd juni 2015 D-act/11/32

9 PE-punten, categorie 3 "vaardigheden"

 
Jeugdartsen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen AbSg www.sbsg.nl aangevraagd juni 2015 ID 92482 Jeugdgezondheidszorg, Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, verzekeringsgeneeskunde: 28 PE-punten.  

Dietisten, logopedisten

ADAP accreditatie.nu aangevraagd juni 2015 ID 92482 80 PE punten voor dietisten en logopedisten  
School video interactie begeleiders SVIB www.svib.info

t/m

01-06-2017

ID 92482 Het bestuur van de SVIB biedt een korting van € 100.- op deze training eerder toegekend op 20-07-2011
Klinisch psychologen FGZP www.fgzp.nl
      t/m
16-01-2017
ID 18190 10 PE-punten (voorheen 15 PE-punten) eerder toegekend op 04-03-2011 t/m 04-03-2014 (ID 92482)
 

 Introductiecursus Oplossingsgericht Coachen

Beroepsgroep Beroepsver. Website Datum toekenning tot
Accr.nr. Toegekend aantal punten Overige informatie
Coaches NOBCO www.nobco.nl aangevraagd juni 2015 110718-SC-104 4 PE-punten, herregistratie-hercertificatie  
 

Verdiepingstraining Oplossingsgerichte Gespreksvoering

 

Beroepsgroep Beroepsver. Website Datum toekenning tot
Accr.nr. Toegekend aantal punten Overige informatie

Orthopedagogen generalist

NVO www.nvo.nl aangevraagd ID 40108

Diagnostiek 5 punten, Indicatiestelling 5, Behandeling 17, Herregistratie totaal 30 PE-punten

 
Kinder- en Jeugdpsychologen NIP K&J www.psynip.nl aangevraagd ID 40108 Diagnostiek 5 punten, Indicatiestelling 5, Behandeling 17, Herregistratie totaal 30 PE-punten eerder toegekend op 22-11-2005
School video interactie begeleiders SVIB www.svib.info aangevraagd ID 40108 Het bestuur van de SVIB biedt een korting van € 100.- op deze training  
 

 Mastercourse Oplossingsgericht werken met kinderen, jeugdigen en gezinnen

Beroepsgroep Beroepsver. Website Datum toekenning Accr.nr. Toegekend aantal punten Overige informatie

Kinder- en jeugdpsychiaters

NVvP www.nvvp.net aangevraagd juni 2015 ID 98916 Nascholing psychiatrie 24 PE punten 22-9-2011 t/m 19-4-2013 (ID 98916)

Klinisch psychologen (BIG)

FGzP www.fgzp.nl aangevraagd juni 2015 ID 98916

FGZP Bij- en nascholing 38 PE punten

22-9-2011 t/m 22-9-2014 (ID 98916)
Agogen
Jeugdzorgwerkers Maatschappelijk werkers
BAMW www.bamw.nl aangevraagd juni 2015 ID 98916 Agogen 7,6, Jeugdzorgwerken 7,6, Maatschappelijk Werk 7,6 PE-punten 22-9-2011 t/m 22-9-2014 (ID 98916)

Vertrouwensartsen

kindermishandeling

VVAK vertrouwensartsen.nl aangevraagd juni 2015 ID 92482 60 PE punten  
Kinder- en Jeugdpsychologen NIP K&J www.psynip.nl aangevraagd juni 2015 ID 98916 Behandeling 48, diagnostiek 12, extra literatuurstudie 5, herregistratie 60 PE punten
eerder toegekend op 22-11-2005
22-09-2011 t/m 22-09-2014 (ID 98916)
Orthopedagogen generalist NVO www.nvo.nl aangevraagd juni 2015 ID 98916 Behandeling 48, diagnostiek 12, extra literatuurstudie 5, herregistratie 60 PE punten  
eerder toegekend op 22-11-2005
22-09-2011 t/m 22-09-2014 (ID 98916)

Eerstelijnspsychologen

LVE NIP www.lve.nl - www.psynip.nl aangevraagd juni 2015 ID 98916 Behandeling 60, diagnostiek 15, overig 15 PE punten 22-9-2011 t/m 22-9-2014 (ID 98916)
School video interactie begeleiders SVIB www.svib.info aangevraagd juni 2015 ID 98916 Het bestuur van de SVIB biedt een korting van € 100.- op deze training  
 

 Specialistische opleiding Oplossingsgericht leidinggeven en coachen

Beroepsgroep Beroepsver. Website Datum toekenning Accr.nr. Toegekend aantal punten Overige informatie
Kinder- en Jeugdpsychologen NIP K&J www.psynip.nl        
Orthopedagogen generalist NVO www.nvo.nl        
 

 

Beroepsgroep Beroepsver. Website Datum toekenning Accr.nr. Toegekend aantal punten Overige informatie
             
             

© Solutions Centre - Laatst bijgewerkt 26 mei 2015

 
 
 
Solution Focused centers worldwide Links
IOPC
Sign in for a free regular Newsletter